מקץ עשרים שנה

ההיסטוריה של הפוליטיקה הישראלית כפי שהיא מוצגת על ידי שירים מוכרים שנכתבו בהפרש של 20 שנה זה מזה

מהו הכיוון אליו אנו צועדים?

Tags: , ,

2 Responses to “מקץ עשרים שנה”

  1. שרון says:

    מדכא ביותר! נראה שאנו צועדים לכיוון אסון, מה עם קצת חשיבה חיובית? מעשים חיוביים? אנשים גם מתנדבים למען אנשים ועוזרים אחד לשני.

  2. אני לא חושב שאנו צועדים לכיוון אסון.
    אני חושב שהתקופות המתוארות כאן בגדול מאוד מייצגות: נאיביות, התפכחות, ייאוש.
    אבל זה לא שהמצב החמיר, זה בעיקר שאנו תופסים אותו כיותר גרוע, וזה חיובי – כי כך אפשר לשנות.