ido.wtf Win The Fight

טוקבק של דוסית

News

טוקבק של דוסית

תגובה מעניינת שנתקלתי בה: אחים חילונים מסכנים שלי, נכון. אנחנו לא עושים צבא, וגם לא נעשה. נכון, אנחנו מקבלים מכם כספים. תודה. הכל קורה מתוקף חוקים שאתם כתבתם. אני רוצה ומקווה שתשנו אותם כבר!! אתם לא מסוגלים? אז מה אתם באים בתענות כלפי? אני חיה לפי החוק במדינה הזו. החוק שלא מחייב אותי ללכת לצבא, […]

MORE ...

על כפייה דתית

Anger

על כפייה דתית

בכאב רב אני מבין שהמצב בארץ בין החרדים לחילוניים לא הולך להשתפר. החרדים קיבלו זכויות יתר בגלל הכח הפוליטי הרב שלהם, ומאז הכח שלהם רק גדל, הכמות שלהם רק גדלה והצרכים שלהם רק גדלו. אפילו אם יקום בפוליטיקה מישהו חזק עם רצון לשנות את זה (כבר לא סביר), לא בטוח שהוא יוכל, החרדים נמצאים מחוץ […]

MORE ...

לפעמים צריך לדעת לומר – די!

Congrats

לפעמים צריך לדעת לומר – די!

אילו בחר בנו מכל העמיםולא העבידנו במצריים דיינו : אילו העבידנו במצרייםולא השליך בנינו היאורה דיינו : אילו השליך בנינו היאורהולא הוליכנו ארבעים שנה במדבר דיינו : אילו הוליכנו ארבעים שנה במדברולא הקיף עמנו באויבים דיינו : אילו הקיף עמנו באויביםולא הרג ילדנו במלחמות דיינו : אילו הרג ילדנו במלחמותולא הוציאנו לגלות דיינו : אילו […]

MORE ...

מחשבות על דת כמדע עתיק

Articles

מחשבות על דת כמדע עתיק

יש לי מספר השקפות שונות על הדת בתחומים שונים. אחת ההשקפות שלי אומרת שדת ביסודה היא מדע עתיק, היא נוצרה לשם אותם הצרכים ועל ידי אותו סוג של אנשים שמובילים כיום את עולם המדע. אם נעשה רשימה של הנושאים שדת נתנה עליהם מענה, נגלה שרובם מופיעים כיום כנושאים באוניברסיטאות. שאלות כגון: איך לנהל אורח חיים […]

MORE ...
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)