ido.wtf Wacky Talky Flamingo

פוסט: ציונות

Articles

פוסט: ציונות

הזכרתי כבר שיש מושגים בשפה שרוכשים עוצמה אדירה, אבל מאבדים את המשמעות שלהם. עוד מילה כזו היא ציונות. המילה הזו כל כך טעונה, וכל כך נתונה לפרשנויות, שאני פשוט לא הולך להכנס לזה. אבל אני הולך להגדיר ארבעה מושגים שנובעים ממנה: אנטי ציונות פוסט ציונות המהפכה הציונית השניה התפיסה הציונית האישית שלי נתחיל באנטי-ציונות: קודם […]

MORE ...

מדינה יהודית או דמוקרטית?
דיון על מונחים

Articles

מדינה יהודית או דמוקרטית?
דיון על מונחים

מסתמן שהמאבק העיקרי בקרב הציבור כיום נוגע לשאלה, האם ישראל צריכה להגמיש את עקרונותיה הדמוקרטיים בשביל לשמור על ציביונה היהודי, או להפך – להגמיש את עקרונותיה היהודיים בשביל לשמור על ציביונה הדמוקרטי. הבעיה במילים שמשתמשים בהם כנשק, כמו “יהודי”, “דמוקרטי”, “ציוני”, “הומני” וכדומה – הוא שהן הופכות להגדרות חסרות תוכן אך מלאות ברגשות עזים. הסכמה […]

MORE ...
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)