ido.wtf Widespread Tabletop Forums

על הטרדה מינית

Feminism

על הטרדה מינית

אני לא יודע מה הדעה שלי בנוגע לפרשת בר-לב. אני מרגיש צער על אדם שחייו נהרסים, ואולי באופן לא פרופורציונאלי למעשים שלו. אני שמח שנושא ההטרדה המינית עולה על סדר היום, אני מוטרד שהוא עולה באור לא נכון. לצורך העניין, הנה דוגמא מבין רבות אשר מציגה את נושא ההטרדה המינית בארץ באופן שיש לראות אותו: […]

MORE ...
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)