qwerty למי שלא יודע, הוא סידור המקשים המוכר והנפוץ.
הסידור נקרא כך משום שזהו הרצף שמופיע בתחילת המקלדת (משמאל למעלה).
הסידור הומצא על ידי אדם בשם כריסטופר בשנת 1868 בתקופת המצאת המקלדת.
לפני אותה המצאה, האותיות במקלדת היו מסודרות לפי סדר האלף בית. אבל כאשר שני מקשים צמודים נלחצו במקביל – הם נתקעו והיה צורך לשחרר אותם באופן ידני.
לכן תכננו את qwerty כך שכל צמד אותיות בעלות שכיחות הופעה גבוהה, יהיו מרוחקות אחת מהשנייה (בנוסף נטען שהוכנסו כל האותיות של המילה typewriter לשורה העליונה על מנת להקל על סוכני מכירות לשווק את המוצר).
אנו משתמשים בqwerty עד היום, למרות שחלף עידן מכונות הכתיבה ועדיף היה למצוא סידור שמאפשר הקלדה נוחה ומהירה יותר, אך להחליף דבר קיים ועובד זה לא פשוט.

כאן נכנס נושא הסקירה – האלטרנטיבה.
ב1936, אדם בשם דבורק, המציא סידור מקשים חדש על שמו. מאפייניו העיקריים של הסידור החדש הם:
* סידור מקשים בעלי סבירות שימוש גבוהה במיקום נגיש.
* חלוקת עבודה דומה בין שתי הידיים.
* מיקום אותיות הניקוד יחדיו.
הסידור החדש מאפשר למידה קלה ואינטואיטיבית יותר, וכמובן הקלדה מהירה הרבה יותר.
החיסרון העיקרי הוא חוסר פרסום -> גורר חוסר ביקוש -> גורר חוסר היצע.

dvorak מול qwerty

כיום מספר המשתמשים בdvorak (ואני בתוכם) הולך וגדל, וזאת אף על פי שמקלדות dvorak אינן זמינות.
לימוד הקלדה עיוורת בdvorak הרבה יותר פשוט ומהיר, הן בגלל האינטואיטיביות של סידור המקשים והן בגלל ההכרח לכתוב עיוור.
מרבית המשתתפים בתחרויות הקלדה משתמשים בסידור זה, ואין ספק שהוא מוכיח את עצמו.
מעניין לדעת שהסידור של dvorak נתמך על ידי מרבית מערכות ההפעלה!
במספר צעדים פשוטים כל אחד יכול להוסיף את הסידור אצלו במחשב, בין אם בשביל להתנסות חמש דקות בדבר חדש, ובין אם בשביל להצטרף למהפכה: איך להוסיף dvorak במחשב שלך.

מקווה שמצאתם את הסקירה מעניינת, מתוכננות עוד בהמשך.