לא עוד קבע
לא עוד חובה
לא עוד תחושת שייכות לצבא

לא עוד כומתה
לא עוד גילוח
סיכות, דרגות, תספורת, ציחצוח

לא עוד זכויות אזרח נשללות
לא עוד בימים
לא עוד בלילות

לא עוד הסתתרות
לא עוד דאגה
לא עוד פקודות מגבוהים בדרגה

לא עוד מטלות שגורמות לבחילה
לא עוד תרוצים
לא עוד אבטלה

לא עוד פחדים
לא עוד הפחדות
לא עוד אשאל מה הטעם לחיות