למה צריך רמקולים בנעליים?

S6300448.JPG

מה? בטיסה הזו לא יהיה סרט?

S6300462.JPG

הפתעה!

S6300463.JPG

אוכל טיסות:

S6300466.JPG