אם יש מישהו שחושב עליך משהו רע,
לפחות אתה יודע שיש מישהו שחושב עליך.

23F3D754-F6D0-4BDB-85E7-334DAE19D0C3.jpg