להפקת חובבים של חנות קטנה ומטריפה.
נראה לי שהלך לי טוב, שזה מעט מטריד אותי, כי אני אצטרך למצוא איך לשלב את זה עם הלימודים.

מה שכן, אולי עוד מעט תוכלו לראות אותי מבצע את זה: