הידעתם?

צב יבשה מצוי הוא הוא מין של צב יבשה
צב יבשה הוא סוג במשפחת הצבים היבשתיים
צבים יבשתיים הם משפחה של צבים

ואת כל זה גיליתי כשניסיתי להבין למה אכילס רודף אחרי
tortoise
ולא אחרי
turtle