אילו בחר בנו מכל העמים
ולא העבידנו במצריים דיינו :

אילו העבידנו במצריים
ולא השליך בנינו היאורה דיינו :

אילו השליך בנינו היאורה
ולא הוליכנו ארבעים שנה במדבר דיינו :

אילו הוליכנו ארבעים שנה במדבר
ולא הקיף עמנו באויבים דיינו :

אילו הקיף עמנו באויבים
ולא הרג ילדנו במלחמות דיינו :

אילו הרג ילדנו במלחמות
ולא הוציאנו לגלות דיינו :

אילו הוציאנו לגלות
ולא ליבה שנאה בתוכנו דיינו :

אילו ליבה שנאה בתוכנו
ולא הביא את השואה דיינו :

פסח שמח ומבדח!
applying-the-blood.jpeg