Screen shot 2010-03-23 at 10.04.11 PM.png

זה פתרון של תרגיל מהשיעורים שלי.
אני מסתכל פה ויש משהו שלא מסתדר טוב.
איך זה שפעולות בין משולשים שעומדים על הקודקוד עם עיגולים חצויים, מביאות אותנו בסוף למשולשים שעומדים על הבסיס וקווים אנכיים?
מאיפה הם צצו? הם אפילו לא היו בנוסחה!