כתבתי את פרוייקט הסיום שלי בקורס: מנאנד לטטריס.
קורס שבו מתכננים מערכת מחשב כמעט מאפס.
מתחילים ממעגלי נאנד
(not And)
ובכל פרוייקט בונים מהרכיבים של הפרוייקט הקודם רכיבים חדשים.

בפרוייקט הסיום כותבים תוכנה לבחירתנו במערכת שתיכננו.
המשחק שלי:

לאתר ספר הקורס:
http://www1.idc.ac.il/tecs