אם לוקחים משפט קיים כלשהו תמיד ניתן יהיה לקצר אותו בלי לאבד הרבה מהמשמעות המקורית
אם לוקחים משפט קיים כלשהו ניתן יהיה לקצר אותו בלי לאבד הרבה מהמשמעות המקורית
לוקחים משפט קיים כלשהו – ניתן לקצר אותו בלי לאבד הרבה מהמשמעות שלו
כל משפט שקיים ניתן לקצר אותו בלי לאבד הרבה מהמשמעות שלו
כל משפט קיים ניתן לקצר בלי לאבד הרבה מהמשמעות שלו
כל משפט ניתן לקצר בלי לאבד הרבה מהמשמעות
ניתן לקצר משפטים בלי לאבד הרבה משמעות
קיצור משפט לא פוגע ברוב של המשמעות
קיצור משפט לא תמיד פוגע במשמעות
משפט מקוצר שומר על המשמעות
קיצור משפט לא פוגע במשמעות
לרוב ניתן לקצר משפטים
משפטים ניתנים לקיצור
ניתן לקצר משפטים
משפט מקוצר
קיצרוני