בשנים האחרונות החיים שלי מלאים בשינויים, בהתרחשויות, בהתרגשויות.
זה נפלא, זה ממלא. אין לי ספק שכך ארצה להמשיך לחיות את חיי.

אז בניגוד לדעה הרווחת בקרב סינים מסויימים, אאחל מכל הלב לכולנו:
שתהיה שנה מעניינת!