שנת לימודים חדשה החלה!

זה מאוד מרגש. לעומת השנה הראשונה כבר מתחילים להרגיש את הבחירה של המקצועות. הקורסים (קצת) פחות כלליים ו(קצת) יותר מעמיקים. החומר קשה ומאתגר, רמת העניין גבוהה.
באותו זמן הלחץ גדול, האם לא עשיתי טעות? האם אני מסוגל לעמוד בדברים שלקחתי על עצמי? אם כן, האם לא הייתי צריך לקחת יותר? מה עושים עם כל המיליון קורסים המרתקים האחרים שלא לקחתי?

תקופה מרגשת וקשה.

אבל הכי קשה – העומס.
מתחיל בבום! שוב אני צריך לחלק לי את השבוע:
באיזה יום מתקלחים?
באיזה יום אוכלים ארוחה גדולה (במקום חטיפים במכונות בין השיעורים)?
באיזה יום דופקים שינה?
ובאיזה יום (סילחו לי על הביטוי) דופקים חרבון?
היום למשל, החלטתי לנצל את שעות ה”לא לימודים” שלי בשביל לכתוב פוסט.