מצאו את ההבדלים:

אם חשבתם שזה לא דומה, זה בסדר – באמת שלא התכוונתי להתחפש לדארת’ מאול

חג שמח!