למי שלא מכיר, להלן רשימת המוצרים שנאסר לקרוא לחרם עליהם:
רשימת מוצרים