קראתי כתבה מעניינת, המדברת על הייצוג הבלתי מייצג של בעלי מוצא מזרחי בבתי המשפט.
הטענה הזו מאוד קשה, מאחר ובית המשפט מעצב מדיניות ומעצב את פני החברה, אם לפלח משמעותי בחברה אין בו ייצוג, הפלח הזה עשוי להפגע.
כרגע מבין שופטי בית המשפט העליון, טענה הכתבה, רק אחד הוא מזרחי, בעוד על פי האחוזים באוכלוסיה צריכים להיות שניים וחצי.
מה שצר היה לי לראות הוא שהכתבה התייחסה כולה אך ורק לפלח של בעלי מוצא מזרחי, כאשר ישנם פלחים רבים אשר ייפגעו ונפגעים מחוסר ייצוג הולם בבית המשפט:
האם מחצית מהשופטים הן נשים?
האם יש לנו ייצוג הולם לפי אחוז באוכלוסיה של אתיופים? רוסים? ערבים? חרדים? לסביות? הומואים? חיילים? צמחונים?
האם יש בכלל ייצוג לנכים? קשישים? ילדים? שזכויותיהם וודאי נדרסות.
* אני לא יודע את התשובות לשאלות האלו, לא בדקתי, אשמח ללמוד אילו מהייצוגים הנ”ל אכן קיימים.

ובכלל, האם ייצוג לפי אחוז באוכלוסיה זו דרישה מספקת? הרי אם מדובר במיעוט קטן במיוחד ומופלה לרעה, כדוגמת טרנסג’נדרים, הרי אולי יש לדאוג בכל זאת לייצוג עבורו, על מנת לאפשר לו התייחסות משפטית?

כן, באופן אידאלי הייתי מתייחס לכל הקבוצות האלו ועוד, אבל יש עם זה כמה בעיות:
קודם כל – הבעיה מושרשת כבר קודם. חוסר הייצוג אינו רק בבית המשפט העליון, הוא גם אצל שופטים באופן כללי, ואצל בוגרי בתי ספר למשפטים, ואני מהמר שאם נרד כל הדרך אל גן הילדים ונעשה סקר מה כל ילד רוצה להיות כשיהיה גדול, נראה שאנו נתקלים בבעיה כבר שם (והסיבות לכך רבות ומורכבות)
לכן הכתבה בכח של ייצוגים שונים עלולה לפגוע במקצועיות הגוף. לא זו בלבד, אלא שחלק מהפלחים שהייתי מעוניין שיבואו לידי יצוג, מופלים בגלל עצם מקצועם (מורים, רופאים, עובדי קבלן ועוד), ובפרט שאינם מומחים בתחום המשפט. יתרה מכך, ייצוג חשוב שלא ניתן להתעלם ממנו, הוא אותם אלו שלא זכו מעולם להזדמנות לרכוש השכלה מקצועית.

אז מה עושים? האם המצב אבוד?
אל ייאוש, יש ברשותי פתרון:
אני מציע לחלק את בית המשפט העליון לשני גופים.
נקרא להם: גוף 1 – מקנה מדיניות (גוף מייצג), גוף 2 – מיישם מדיניות (גוף מקצועי).
הגוף המקנה מדיניות יורכב ממספר רב יותר של אנשים, כך שיוכל להביא לידי ביטוי ברזולוציה מדויקת יותר ייצוגים רבים של האוכלוסייה. נבנה מנגנון שיאפשר לאנשים להחליט איזה פלח הם מעוניינים שייצג אותם בגוף זה, ונציגי הפלח ירכיבו אותו ויחדיו יקבעו את המדיניות שעל פיה יהיה מחויב גוף 2, המיישם, לפעול.
הגוף המיישם לעומת זאת יורכב אך ורק מאנשי מקצוע, שיבחרו על פי הישגיהם ויכולותיהם ללא מתן הדעת לשיקולים כגון ייצוג הוגן של האוכלוסייה. כך נבטיח את המקצועיות שלו, אומנם בסיכון שהגוף המיישם יהיה מפלה, אך המדיניות תקבע אך ורק בידי גוף 1, וכך הכח של גוף 2 יוגבל להחלטות מקצועיות בלבד, בהתאם לדרישות הרבות הקיימות במקצוע המשפט, ובהתאם למדיניות המוכתבת.

כן, אני מבין שמנגנון כזה אף הוא בעייתי, אבל זו התחלה.